Jak řídit společnost v krizi?

on . Posted in Služby

Management pro společnosti v krizi se jmenuje krizový management. Pod tímto pojmem se skrývá řada ověřených postupů, které vedou k tomu, že v případě krize bude vaše společnost připravená reagovat a řešit vzniklý problém. Cílem je, aby tato krizová situace neuškodila jménu a pověsti společnosti.

Protože se jedná o poměrně komplikovanou záležitost, ne každá firma zvládá krizový management řídit sama. Proto existují specialisté, kteří se zaměřují právě na krizový management, se kterým zavedou postupy a naučí zaměstnance reagovat v případě krize. Upraví autority a pravomoce managementu v případě nenadálé situace a snaží se odhadnout všechny možné krizové scénáře, které mohou nastat. 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit